Монгол хэлний хэлзүйн толь Уучлаарай програм шинэчлэгдэж байна.