Зохиогчид

Шинжлэх ухаан технологийн сангийн санхүүжилтээр "Монгол бичиг судлал" төслийн хүрээнд МУИС-ийн Монгол хэл соёлын сургуулийн Эхбичиг-Алтай судлалын тэнхим, Мэдээллийн Технологийн Сургууль, Болорсофт ХХК хамтран бүтээв.